Hiển thị tất cả 28 kết quả

Máy chấm công nhận diện bằng khuôn mặt Ronald Jack IFace302, RonaldJack IFace800, Ronald Jack IFace602, Ronald Jack FA113, Ronald Jack F500, ZKteco MB200-ID, MB10-ID … là giải pháp cao trong việc kiểm soát chấm công, tránh chấm công dùm…

-23%
16.500.000
Được xếp hạng 4.80 5 sao
(5 nhận xét)
-4%
8.200.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(13 nhận xét)
-16%
8.000.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-7%
-7%
7.900.000
Được xếp hạng 4.80 5 sao
(10 nhận xét)
-7%
7.900.000
Được xếp hạng 4.71 5 sao
(21 nhận xét)
-15%
7.200.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-18%
6.500.000
Được xếp hạng 4.90 5 sao
(10 nhận xét)
-6%
4.500.000
Được xếp hạng 4.90 5 sao
(10 nhận xét)
-2%
4.500.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2 nhận xét)
-7%
4.300.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-13%
4.200.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(12 nhận xét)
-13%
4.200.000
Được xếp hạng 4.50 5 sao
(2 nhận xét)
-10%
3.800.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(9 nhận xét)
-35%
3.000.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
02822.112.342