Quy trình tính công nhật, thời vụ trên phần mềm chấm công HRAD

Quy trình tính công cho Nhóm nhân viên Thời vụ ăn lương khoán theo công nhật trên Hệ thống phần mềm chấm công tính lương HRAD có 4 công đoạn chính là khai báo thông tin nhân viên và ca làm việc, tham số cách tính công, tiếp sau là hàng ngày Tải dữ liệu chấm công, sau đó là công đoạn bắt buộc Tính công để cho ra chi tiết giờ công hàng ngày và cuối cùng là công đoạn xem báo cáo bảng công.

Quy trình tính công nhật, thời vụ trên phần mềm chấm công HRAD
Quy trình tính công nhật, thời vụ trên phần mềm chấm công HRAD

1. Khai báo dữ liệu

  • Khai báo Nhân viên: người dùng thêm thông tin Nhân viên, thông tin làm việc tại Bộ phận nào, ngày vào làm, Mã chấm công trên máy ….
  • Khai báo Ca theo đối tượng: định nghĩa khai báo giờ làm việc hành chính cho khối hành chính, giờ làm việc của khối công nhân nhà máy, chi nhánh
  • Tham số Tính công: phần mềm có danh mục các tham số để phục vụ cho việc tính công, đây là thông tin quan trọng để phần mềm tính ra giờ công đúng theo ý muốn của khách hàng

2. Thu thập dữ liệu chấm công

  • Tải dữ liệu chấm công: Hàng ngày người dùng mở chức năng Máy chấm công và Tải hết dữ liệu trên các máy về lưu trữ vào hệ thống phần mềm

3. Tính công

  • Tính công từ máy: sau khi thu thập dữ liệu đầy đủ, người dùng vào cửa sổ Tính công từ máy và nhấn Lập bảng để phần mềm tính ra giờ công chi tiết hàng ngày cho nhân viên

4. Xem báo cáo

  • Bảng chấm công nhật: Người dùng mở báo cáo lên để kiểm tra bảng công 1 tháng cho khối Nhân viên
  • Bảng chấm công 1 ngày: Người dùng mở báo cáo lên để kiểm tra bảng công 1 ngày cho khối Nhân viên để điểm danh công đi làm ngày hôm trước

Top 4 máy chấm công chính hãng, giá rẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02822.112.342